Kardiolog

Kardiolog problem systemu powszechnej opieki zdrowotnej

Diagnozując problemy systemu powszechnej opieki zdrowotnej wkraczamy na bardzo zróżnicowany grunt. Natura problemów, które trapią polską służbę zdrowia jest bardzo różnorodna. Nie chodzi tutaj wyłącznie o niedofinansowanie czy złą organizację.

Kardiolog i ciężki dostęp

KardiologOczywiście te elementy są bardzo istotne i nie należy ich pomijać, ale z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na czynniki, które nie mogą być w tak łatwy sposób kształtowane przez sferę publiczną. Chodzi tutaj chociażby o stosunek podaży od popytu. Niestety na rynku brakuje wielu specjalistów jakich jak kardiolog – Łódź czy endokrynolog badający zaburzenia hormonalne. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, przyszli lekarze nie wybierają tych specjalności zbyt chętnie. Pod drugie, liczba osób decydujących się na rozpoczęcie kariery lekarskiej z roku na rok spada i może to być związane z sytuacją demograficzną. Kolejna sprawa to starzenie się społeczeństwa. Ten proces sprawia, że mamy coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, a coraz więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym ze względu na spadającą liczbę urodzeń oraz wydłużającą się średnią długość życia. Wiadomo, że osoby w podeszłym wieku korzystają z usług medycznych znacznie częściej niż osoby młode. Oczywiście w przypadku wielu specjalności lekarskich system publiczny jest wspierany przez system prywatnych placówek opieki zdrowotnej. Nie jeden ginekolog świadczy swoje usługi w prywatnej przychodni, dzięki czemu wielu pacjentów nie musi oczekiwać w kolejkach do specjalisty przez długie godziny oraz wybierać terminów wizyty z dużym wyprzedzeniem. Oprócz tego są obszary, w których system publicznej opieki zdrowotnej sprawdza się całkiem nieźle.

Przykładem może być chociażby medycyna pracy zajmująca się leczeniem, diagnozowaniem i profilaktyką chorób zawodowych. W miastach takich jak Łódź dostęp do lekarzy tej specjalizacji jest bardzo dobry, a sytuacja w innych regionach kraju wygląda podobnie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *