Metody oczyszczania biogazu

Jednym z podstawowych segmentów, służących do oczyszczania biogazu jest instalacja gazowa. Najważniejsze urządzenia znajdujące się w tej części to: odwadniacz, filtry, zbiornik na gaz, przerywacz płomienia oraz ciśnieniomierz.

Magazynowanie i oczyszczanie biogazu

odsiarczanie biogazuPowstający w komorze fermentacji biogaz jest dostarczany do specjalnych zbiorników, gdzie następuje jego przechowywanie. Zbiorniki zbudowane są z blachy stalowej, lub z tworzyw sztucznych. Głównie występują dwa rodzaje zbiorników na biogaz, są to zbiorniki mokre lub suche. Zbiorniki mokre są instalowane bezpośrednio nad komorą fermentacji, gdzie powstaje biogaz. Są one tańszą alternatywą w porównaniu ze zbiornikami suchymi, które są oddzielną konstrukcją. Zbiorniki suche magazynują biogaz, do momentu wystąpienia zapotrzebowania na odbiór paliwa lub energii. Przeważnie wykonane są z tworzyw sztucznych, lub gumy i mają kształt poduszki lub balonu. Przed wykorzystaniem biogaz musi zostać oczyszczony z innych substancji, które mogłyby spowodować uszkodzenia urządzeń biorących udział w produkcji energii. Podstawowym sposobem na odsiarczanie biogazu jest jego przepuszczenie przez zbiornik wypełniony rudą darniową. Stosuje się również kolumny filtracyjne ze związkami żelaza i węgla aktywnego. Stężenie siarkowodoru w biogazie może sięgać 3.000ppm, co w znacznym stopniu może przyczynić się do korozji, dlatego należy je obniżyć najmniej do poziomu 600ppm. Dla biogazów niemieckich średnie stężenie po oczyszczeniu wynosi 300ppm.

Inną jeszcze metodą oczyszczania jest oczyszczanie biologiczne, przeprowadzone przy pomocy powietrza, które dodaje się do surowego biogazu, a następnie przepuszcza przez złoże biologiczne. Z kolei nadmiar pary wodnej, która powstaje w wyniku wychodzącego biogazu z ogrzanej komory fermentacyjnej, można usunąć przez zainstalowanie odwadniaczy.