Raport wód podziemnych przed budową studni

Własne ujęcie wody można zagwarantować sobie przez budowę studni na posesji. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnej sprawie, jaką jest wybór konkretnej studni. Dobrym rozwiązaniem będzie budowa studni głębinowej. Jest ona nazywana też studnią wierconą.

Badanie laboratoryjne wody ze studni głębinowej

studnie głębinowe bielskoJak sama nazwa wskazuje, ta studnia sięga naprawdę głęboko. W związku z tym dociera do najgłębszych warstw wodonośnych gruntu. Z im większej głębokości będziemy pobierać wodę studzienną, tym większa pewność, że woda ta nie zostanie zanieczyszczona przez związki znajdujące się w środowisku, w glebie np. substancje z oczyszczalni ścieków znajdującej się kilkadziesiąt metrów dalej. Taka studnia zapewnia więc znacznie większe bezpieczeństwo – wpływ środowiska zewnętrznego na warstwę wodonośną będzie naprawdę minimalny. Oczywiście studnie głębinowe bielsko tworzone są tylko na podstawie raportu wód podziemnych. Nie można zbudować studni, nie wiedząc, czy ta studnia jest w stanie sięgnąć warstw wodonośnych. Najpierw trzeba sprawdzić, na jakiej głębokości znajdują się te warstwy i czy budowa studni będzie w ogóle opłacalna. Na miejscu odwiertu przeprowadzane są również specjalistyczne badania. Nie można zapominać o badaniu samej wody gruntowej. Nie jest tak, że każda woda podziemna nadaje się do picia. Woda z niektórych studni nie może być spożywana. Tu należy przeprowadzić badania laboratoryjne, które wcale nie kosztują dużo.

Zazwyczaj wystarczy ok. 100 – 150 zł, by wykonać pełen panel takich badań. W wynikach badań laboratoryjnych okaże się, czy woda jest zdatna do picia. Laboranci sprawdzą, co znajduje się w wodzie – jakie pierwiastki, związki, jaka jest mineralizacja wody ze studni głębinowej. Jeśli woda będzie spełniać europejskie normy i standardy, można rozpocząć wiercenie studni.