Sale operacyjne muszą spełniać restrykcyjne wymogi

Sala operacyjna jest miejscem, gdzie dochodzi do ingerencji w organizm ludzki. W takim przypadku niezbędne są wszelkie środki bezpieczeństwa, które chronią zdrowie i życie ludzkie. Przede wszystkim tego typu pomieszczenia muszą spełniać rystrykcyjne wymagania, które są określane w przepisach krajowych oraz międzynarodowych. Najważniejszym aspektem, który musi być wykonany nienagannie z wysokiej jakości materiałów odpowiednich do stosowania w tego typu pomieszczeniach jest zabudowa sal operacyjnych.

Elementy instalowane na salach pomocy medycznej

zabudowa sal operacyjnychPanele umieszczane na salach są przeważnie wykonane ze stali nierdzewnej co jest nowoczesnym i bardzo higienicznym rozwiązaniem. Podnosi to w znaczącym stopniu bezpieczeństwo epidemiologiczne sal operacyjnych. W ramach systemu zabudów panele ścienne oraz sufitowe są łatwo demontowalne i połączone ze sobą materiałami, które spełniają wymogi bezpieczeństwa. Warto dodać, że w skład zabudowa sal operacyjnych wchodzą również drzwi, umywalki oraz inny osprzęt. Nieodłącznym elementem tego typu rozwiązań są również monitory, negotoskopy, zegary, szafy i gniazdka elektryczne. Każdy z tych elementów musi spełniać rygorystyczne normy, które określają warunki pracy. W normach zawarte są bowiem najważniejsze zapisy odnośnie materiałów, z których mają być wykonane poszczególne elementy, ich parametrów technicznych, funkcjonalności oraz sposobu badania parametrów na zgodność z wymaganiami danej normy. W ten sposób producenci sprzętu mogą w warunkach laboratoryjnych sprawdzić czy ich sprzęt przejdzie testy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Dopiero pozytywny wynik testów na zgodność z daną normą pozwala wprowadzić sprzęt medyczny na rynek jako część zabudowy sal operacyjnych. Podczas przetargów na wykonanie takich zleceń warto wybrać firma, która nie tylko jest w stanie poprawnie zaprojektować pomieszczenie lecz również dostarczyć wymagany sprzęt oraz go zainstalować. Takie kompleksowe podejście gwarantuje wysoką jakość świadczonej usługi co w znaczącym stopniu przekłada się na trwałość i niezawodność stosowanych rozwiązań.