Skuteczne sposoby zwalczania szkodników

Prowadzenie upraw zawsze się wiąże z ryzykiem, iż plony nie będą takie urodzajne, jak się spodziewaliśmy. W takich przypadkach niezwykle ważne jest to, aby móc skorzystać z nowoczesnych sposobów walki ze szkodnikami już od etapu siewu do etapu przechowywania. Tyczy się to również kukurydzy.

Skutecznie zwalczamy szkodniki w kukurydzy

zwalczanie szkodników w kukurydzyDuży poziom upraw kukurydzy na terenie kraju sprawia, iż szkodniki czy czynniki chorobotwórcze mogą się łatwo przenosić pomiędzy poszczególnymi uprawami. Niezwykle ważne jest więc, aby wiedzieć jakie niebezpieczeństwo może wystąpić, jak również są skuteczne sposoby walki ze szkodnikami. Konieczne jest efektywnie przeprowadzane zwalczanie szkodników w kukurydzy. Część szkodników pojawia się okresowo, inne natomiast przez cały okres wegetacji roślin. Najbardziej znane z nich to oczywiście ptaki, stonka kukurydziana, mszyce, pędraki, omacnica prosowianka czy drutowce. Ocenia się, że straty spowodowane pojawianiem się tych szkodników sięgają przeciętnie między dziesięć do piętnastu procent, jednak lokalnie w pewnych rejonach mogą być znacznie wyższe. Z tego powodu konieczne staje się stosowanie sposobów umożliwiających zwalczenie takich szkodników. W takich przypadkach ochrona chemiczna powinna być ostatecznością, ponieważ w większości przypadków wystarczające są sposoby proekologiczne, nie wpływające w sposób negatywny na samą kukurydzę.

Reasumując, zajmując się uprawą kukurydzy, musimy się liczyć z pojawianiem okresowo szkodników. Niestety bywają one problematyczne ze względu na możliwość łatwego przenoszenia się pomiędzy uprawami. Z tego powodu warto zapoznać się z dostępnymi metodami walki ze szkodnikami w kukurydzy, które bez użycia chemii umożliwiają uzyskanie w pełni naturalnych efektów działań.