Zastosowania przewiertów sterowanych

Naprawa instalacji podziemnych jeszcze do niedawna była wyjątkowo kłopotliwa. Wszystko z tego względu, że wymagało to utworzenia wykopu w jezdni, co skutkowało poważnymi utrudnieniami w ruchu,. Aby się przed tym uchronić, obecnie stosuje się bez wykopowe metody naprawy.

Na czym polega przewiert?

przewierty horyzontalneOd pewnego czasu firmy, zajmujące się konserwacją instalacji podziemnych, starają się ograniczać stosowanie do ich naprawy wykopów. Wszystko dlatego, że zazwyczaj były one powiązane bezpośrednio z bardzo poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Zamiast tego, obecnie stosowane są głównie przewierty horyzontalne, czyi specjalne tunele, które przebiegają pod powierzchnią drogi. Dzięki nim, firma zajmująca się konserwacją danej instalacji podziemnej, może uzyskać do niej dostęp w sposób, który nie będzie generował poważniejszych utrudnień w ruchu. Wykonanie przewiertu nowoczesnymi metodami zazwyczaj jest gwarancją, że nie dojdzie do naruszenia jezdni. Warto jednak pamiętać o konieczności wykonania odpowiednich badań gruntu, jeszcze przed rozpoczęciem wykonania przewiertu. Jest to bardzo ważne gdyż tylko w ten sposób można zapobiec sytuacji, w której przewiert mógłby doprowadzić do spowodowania poważniejszej katastrofy w ruchu drogowym. Aby wykonanie przewiertu było zakończone pomyślnie, bardzo ważne jest zastosowanie do jego utworzenia odpowiednich, profesjonalnych wiertnic. Szczególnie dobrze sprawdzają się te, które pozwalają na zmiany w przebiegu tunelu w trakcie jego wykonywania, co pozwoli na znaczne przyśpieszenie prac.

Dzięki bezwykopowym metodom naprawy instalacji podziemnych, można uniknąć generowania poważniejszych utrudnień w ruchu drogowym. Metody te opierają się na wykonywaniu tuneli, biegnących od boku, a nie od góry. Do ich wykonania potrzebny jest właściwy sprzęt, jak też i doświadczenie.