Zastosowanie progów zwalniających

 

W Polsce najczęstszą przyczyną kolizji drogowych jest nadmierna prędkość również tych z udziałem pieszych i rowerzystów. Aby zmniejszyć prędkości osiągane przez kierowców bardzo powszechnie stosowane są progi zwalniające w najbardziej narażonych na tego typy przypadki miejscach.

Czym jest próg zwalniający i gdzie występuje?

Progi zwalniającePowszechnie przyjęte jest, że próg zwalniający jest jednym z wielu środków uspokojenia ruchu ulicznego. Najczęściej są to wypukłe formy ustawione ustawione w poprzek drogi najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego. Jeśli kierowca jadący po drodze, nie zmniejszy prędkości przed progiem spowoduje to nie tylko nie komfortowy przejazd dla pasażerów, ale może również prowadzić do uszkodzeń pojazdu. Ustalono, że bezpieczna prędkość aby przejechać przez próg wynosi około 30 km/h. O ustawieniu progu sygnalizuje znak, który powinien znajdować się odpowiednio wcześniej. Progi zwalniające znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie koniecznie aby spowodować zmniejszenie prędkości jadącego pojazdu. Do takich dróg zaliczane są ulice na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu placówek oświaty, w pobliżu szpitali a tak że w miejscach w których kształt drogi lub niedostateczne oświetlenie znacząco podnosi ryzyko kolizji. Prawo zakazuje stosowania progów na łukach, trzydziesty metrów od przejść dla pieszych oraz czterdziestu metrów od skrzyżowań. Montowanie progów jest ściśle uregulowane w prawie drogowym.

Tego typu sposób spowalniania kierowców kierowców jest bardzo popularny we wszystkich krajach świata i świetnie się sprawdza. Dzięki progom zwalniającym znacznie zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych, które były spowodowane nadmierną prędkością. Obecnie są bardzo powszechnie wykorzystywanym środkiem, którego zadaniem jest spowolnienie kierowców.